page contents

مهم ترین کار شما این است که به تمایلات و نظرات مشتری اهمیت دهید و خدمات درخواستی را برای آن ها در نظر بگیرید. حالا دوباره سؤال را تکرار می کنیم:

چرا مشتری؟

جواب ساده است؛ چون کار شما بدون مشتری ارزشی ندارد!
مشتری اساس کار شما و سبب وجود کار شماست.

بدون مشتری کار می میرد و ارزش خود را از دست می دهد.

چرا رضایت مشتری

رضایت مشتری امری است که نمیتوان آن را نادیده گرفت!

وقتی به نظر مشتری توجه می کنید؛

به نتایج خوبی دست پیدا می کنید.

شنیدن نظرات مشتری به شما اجازه می دهد کار خود را در آینده ببینید و تنظیم کنید.

همه می دانند که رضایت مشتری امری ست که نمیتوان آن را نادیده گرفت!

سؤال مهم: چگونه نظر مشتری را بدانیم؟

انتشار شبکه های اجتماعی بین صاحبان کسب و کار خیلی به آن ها کمک می کند تا دیوارهای بین مشتری و فروشنده از بین برود.

همینطور مشتری می تواند انواع اطلاعات و فواید محصولات و خدمات شما را بداند و شما هم همیشه می توانید با آن در ارتباط باشید.
صرفه نظر از شبکه های اجتماعی، می توانید از راه  دیگری مانند سایت تلسکوپ استفاده کنید.

مراقب تصمیم گیری هایتان باشید که به شکل صحیحی باشد تا مشتریان خود را حفظ کنید و مشتری جدید جذب کنید.